Ostetaan aseita

 

Arvioimme ja ostamme kuolinpesien aseita.

 

Hyväkuntoisista aseista maksetaan päivän hinta ja huonokuntoiset aseet otetaan vastaan ilman korvausta deaktivoitavaksi tai tuhottavaksi.

 

Samalla otamme vastaan myös luvanvaraiset ampumatarvikkeet sekä toimitamme tuhottavaksi iäkkäämmät ja mahdollisesti vaaralliset ampumatarvikkeet.


Paperitöiden kuntoon saattamiseksi, kuolinpesän on hyvä jo ennen arviointia kirjallisesti valtuuttaa edustaja tekemään päätökset aseiden kohtalosta. Lisäksi aseiden luvat tulee olla arvioinnissa saatavilla.